Døgnbehandling

Er ambulant behandling ikke tilstrækkeligt?

Såfremt det vurderes, at ambulant behandling ikke er tilstrækkeligt, kan man ansøge om døgnbehandling. Syddjurs Kommunes visitationsteam træffer afgørelser herom.

Såfremt man får bevilget døgnbehandling, skal man være opmærksom på, at der kan være en egenbetalings i form af kost og logi, som beregnes ud fra den enkeltes økonomiske situation og indkomstgrundlag. 

Vælger man at tage i døgnbehandling uden foregående accept fra Syddjurs Kommune, skal man selv betale for opholdet.