Om os

Rusmiddelcenter Syddjurs er et kommunalt gratis behandlingstilbud til børn, unge, voksne og familier med rusmiddelproblemer

Velkommen til Rusmiddelcenter Syddjurs

Rusmiddelcenter Syddjurs er et kommunalt gratis behandlingstilbud til borgere med rusmiddelproblemer samt pårørende.

Vi tilbyder professionel behandling til dig som ønsker hjælp til at ændre dine rusmiddelvaner. Behandlingen på Rusmiddelcenter Syddjurs består af samtaler, evt. suppleret med medicinsk behandling.

Behandlingsforløbet planlægges i samarbejde med dig, og tilbuddet kræver ingen henvisning.

Rusmiddelcenter Syddjurs er ikke et akut tilbud. Det betyder, at såfremt der er behov for akut hjælp (herunder fx afrusning), at man skal kontakte egen læge. 

Hvem er vi? 


Hos Rusmiddelcenter Syddjurs vil du møde et engageret personale, som består af erfarne og professionelt uddannede behandlere, der har arbejdet med rådgivning og behandling af rusmiddelproblemer i mange år.

Vores hus består af ni behandlere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, en sygeplejerske, en sekretær, en afdelingsleder og en tilknyttet lægekonsulent. 

Vi har desuden et tæt samarbejde med byens læger, psykiatrien og socialsygeplejerskerne på sygehuset. 

Vi tilstræber, at du altid bliver mødt åbent og fordomsfrit, da det er vores vigtigste opgave at gøre din oplevelse god.

 

 

Til fagpersoner/samarbejdspartnere

Rusmiddelcenter Syddjurs samarbejder jævnligt med relevante faggrupper, og man er som fagperson altid velkommen til at tage kontakt vedr. behov for sparring.

Vi tilbyder ind imellem undervisning på folkeskoler og ungdomsuddannelser samt øvrige samarbejdspartnere i kommunen som led i forebyggende arbejde og deltager også i SSP-møder. 

Hvordan henvender man sig? 


Man behøver ingen henvisning for at starte i behandling i Rusmiddelcenter Syddjurs. Borgeren kan selv kontakte os, og man kan som fagperson også hjælpe borgeren med at komme i kontakt med os. Hvis det vurderes relevant, og det er ok med borgeren, er du velkommen til at deltage i første samtale. 

Såfremt borgeren siger ja til tilbud om behandling, tildeles man et forløb i enten stof- eller alkoholbehandling jf. hhv. Servicelovens § 101 eller Sundhedslovens § 141 og/eller § 142 (medicinsk behandling).   

Anmodning om fritvalg til behandling i anden kommune 


Ved borgers anmodning om fritvalg til stofmisbrugsbehandling, sendes betalingstilsagn med relevante oplysninger til Rusmiddelcenter Syddjurs' sikre e-mail: rusmiddelcenter@syddjurs.dk. 

Erhvervelse af kørekort 


Rusmiddelcenter Syddjurs tilbyder ikke urinprøvekontrol som et led i at erhverve eller generhverve kørekort, så længe man ikke er indskrevet i behandling. Vi tilbyder heller ikke vurdering af afholdenhed fra alkohol.

Tilsynsrapport 2023

Kvalitetsstandart 2024-2025