Er du pårørende?

Er du pårørende til en med rusmiddelproblemer?

Der tilbydes i øjeblikket ikke individuelle pårørende samtaler i Rusmiddelcenter Syddjurs. 

Er din nærtstående indskrevet i behandlingsforløb, inddrages relevant netværk altid i behandlingen, i det omfang der giver mening for den enkelte.

Her kan du få hjælp

Som pårørende til en nærtstående med et problematisk alkoholforbrug, kan man have behov for hjælp og støtte, som bl.a. tilbydes af Alkolinjen, som man kan ringe til på tlf. nr.: 80 20 05 00 mellem kl. 11-17. På deres hjemmeside kan man også læse forskellige historier fra pårørende, artikler med råd og vejledning samt guideline til dig som pårørende. 

Alternativt kan man kontakte Pårørendenetværket for et telefonisk samtaleforløb. 

Selvhjælpsgrupper

Der findes også forskellige selvhjælpsgrupper for pårørende, hvor man mødes og udveksler erfaringer med andre pårørende, der er eller har været i samme situation som dig selv. De andre i gruppen ved, hvad du taler om, fordi de har oplevet meget af det samme.

Selvhjælpsgrupper kaldes også støttegrupper for pårørende. Målet er nemlig, at gruppen af pårørende støtter hinanden ved at dele erfaringer med andre i samme situation og derigennem hjælper sig selv og hinanden til et bedre liv.

Møderne foregår bl.a. i både Aarhus og Randers.