Familieorienteret rusmiddelbehandling

Rusmiddelcenter Syddjurs' tilbud om familieorienteret rusmiddelbehandling henvender sig til alle familier

I Familieorienteret rusmiddelbehandling inddrages partner, børn, familie og netværk i det omfang det er muligt og meningsfuldt. Det er rusmidlerne, der er i centrum. Når partner, børn og øvrigt netværk inddrages, sker det således altid med fokus på, hvilken betydning brugen af rusmidler har for de enkelte familiemedlemmer og familien som system.

Familieorienteret rusmiddelbehandling har til formål at forbedre samspillet i familien og at mindske indvirkning og skade på familiemedlemmer, herunder børn. Derudover er fokus på at motivere og støtte den misbrugende til at ændre sine vaner.

Skærpet underretningspligt

Alle vores behandlere har tavshedspligt, men ved bekymring for et barn under 18 år, arbejder behandlerne efter reglerne om skærpet underretningspligt jf. Servicelovens § 153. Er der allerede - eller bliver der undervejs i forløbet - etableret et samarbejde med Familieafdelingen, foregår det altid, så vidt muligt, i et samarbejde med dig.